Kontakt z nami:

Jak zapewnić bezpieczeństwo obiektów i obszarów w kontekście sytuacji kryzysowych?

Jak zapewnić bezpieczeństwo obiektów i obszarów w kontekście sytuacji kryzysowych?

Zapraszamy wszystkich do udziału w konferencji „Bezpieczeństwo obiektów i obszarów – monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń”, która odbędzie się 4 października 2017 r. w Warszawie.

Wykład otwierający konferencję pt. „Jak zapewnić bezpieczeństwo obiektów i obszarów w kontekście sytuacji kryzysowych?” wygłosi ekspert firmy INSTIN Pan Sergiusz Parszowski.

Czym jest i w jakich sytuacjach może być przydatny folder budynku? W jakim celu przygotowuje się „bezpieczną kopertę”? W jakich miejscach warto przygotowywać „safe roomy”? Czy nowoczesna architektura zapobieże przyszłym zamachom terrorystycznym? W jaki sposób systemy kontroli dostępu mogą pomóc w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji? Jak zbudować efektywny system monitoringu wizyjnego? W jaki sposób zapewnić skuteczną komunikację skierowaną do wszystkich osób przebywających w budynku? Co powinno zawierać szkolenie personelu bezpieczeństwa i jak przygotować pozostały personel?

Wystąpienie będzie próbą odpowiedzi na powyższe i wiele innych pytań, które niejednokrotnie zaprzątają głowy zarządców budynków oraz menadżerów ds. bezpieczeństwa.

Więcej informacji o konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępny na stronie organizatora wydarzenia: www.successpoint.pl