Kontakt z nami:

Zarządzanie obiektami sportowymi a bezpieczeństwo imprez masowych

Zarządzanie obiektami sportowymi a bezpieczeństwo imprez masowych

Zarządzanie obiektami sportowymi a bezpieczeństwo imprez masowych. Organizator imprezy masowej odpowiada za bezpieczeństwo uczestników. Jakie wymagania musi spełniać miejsce imprezy masowej? Jakie obowiązki spoczywają na zarządzających obiektami sportowymi?

Z ogromną przyjemnością informujemy o rozpoczętej współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, prowadzonym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W ramach tejże współpracy zaplanowaliśmy cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Już w październiku planujemy przeprowadzić pierwsze szkolenia zatytułowane:

„Zarządzanie obiektami sportowymi w kontekście bezpieczeństwa imprez masowych”.

Miejsce szkolenia: Wrocław
Czas trwania: 10.00 – 15.00
Termin: 11.10.2016

Miejsce szkolenia: Katowice
Czas trwania: 09.00 – 14.00
Termin: 18.10.2016

Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania: 09.00 – 14.00
Termin: 25.10.2016

Szczegółowy program szkolenia i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie OKST.

OKST