Kontakt z nami:

Wysokie zaufanie społeczeństwa do służb mundurowych

20 listopada br. Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze wyniki II edycji Badania spójności społecznej zatytułowane „Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r.”

Z przedstawionych wyników wyłania się ciekawy obraz zaufania społecznego do instytucji publicznych. Jednoznacznie bowiem wynika, że spośród wszystkich instytucji publicznych Polacy najbardziej ufają służbom mundurowym. W obliczu nowych zagrożeń, zarówno wewnętrznych, jak również mających swoje źródło w środowisku międzynarodowym, prezentowany kapitał zaufania może okazać się niezwykle cenny. Jest to także pierwszy krok do dalszej profesjonalizacji wszystkich służb mundurowych i zacieśniania współpracy ze społeczeństwem.

Według badania instytucją publiczną, której najbardziej ufamy jest straż pożarna (zaufanie deklaruję ok. 94% społeczeństwa). Na drugim miejscu jest pogotowie ratunkowe (84%), trzecie miejsce zajmuje wojsko (72%), natomiast czwarte miejsce razem z Kościołem Rzymskokatolickim zajmuje Policja (67%).

Zaufanie do instytucji publicznych

Zaufanie do poszczególnych instytucji publicznych różni się od siebie w zależności od płci, wieku czy miejsca zamieszkania respondentów. I tak przykładowo Policji najczęściej ufają kobiety (71%), osoby starsze wiekiem (77%) oraz mieszkańcy wsi (71%). Pozostaje mieć zatem głęboką nadzieję, że kierownictwo służb mundurowych przekuje niniejsze zaufanie społeczne na jeszcze większą skuteczność i efektywność podejmowanych przez siebie działań.

Z informacją o wynikach badania zatytułowaną „Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r.” można się zapoznać tutaj.