Kontakt:

Ochrona danych osobowych (RODO) w pracy pracowników ochrony

Ochrona danych osobowych (RODO) w pracy pracowników ochrony

Firmy świadczące usługi ochrony osób i mienia należą do tych podmiotów, których działalność zakłada przetwarzanie dużych ilości danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii (danych wrażliwych).

“Ochrona danych osobowych (RODO) w pracy pracowników ochrony” to szkolenie, którego celem jest przygotowanie pracowników ochrony do wykonywania swoich obowiązków i uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również zgodnie ze standardami bezpieczeństwa informacji.

Program szkolenia uwzględnia sytuacje oraz zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji, które najczęściej pojawiają się w pracy pracownika ochrony.

Ochrona danych osobowych w świetle RODO

 • Co to są dane osobowe, a co nimi nie jest? Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest legalne?
 • Kiedy pracownik ochrony przetwarza dane osobowe i w jakim zakresie czynność ta regulowana jest przez RODO?
 • Czy wszystkie dane osobowe i w każdej sytuacji podlegają ochronie? Jakich zasad należy przestrzegać przetwarzając dane osobowe?
 • Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe przetwarzamy?
 • Gdzie i w jaki sposób przechowywać dane osobowe? Jak zabezpieczyć dokumentację papierową i elektroniczną?
 • Jakie są skuteczne sposoby niszczenia danych osobowych utrwalonych zarówno w postaci papierowej, jak również elektronicznej? Jak realizować prawo osoby do usunięcia danych osobowych?

RODO a praca pracownika ochrony

 • Czy obowiązek noszenia identyfikatora / legitymacji pracownika ochrony jest zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych?
 • Czy nowe przepisy o ochronie danych osobowych uzasadniają używanie przez pracowników ochrony kominiarek lub podobnych zakryć twarzy?
 • Czy podczas realizacji swoich uprawnień mogę odmówić podania swoich danych osobowych powołując się na RODO?
 • Czy stosowanie systemu dozoru wizyjnego, w tym monitorowanie pomieszczenia ochrony,  jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?
 • Jakich danych osobowych może zażądać ode mnie zatrudniająca mnie firma ochrony osób i mienia?

Najczęstsze sytuacje i problemy

 • Jak zgodnie z RODO przeprowadzić czynność legitymowania osób oraz stwierdzania uprawnień do przebywania w chronionym obiekcie?
 • O czym pracownik ochrony powinien pamiętać rejestrując wizyty gości, dostawców i serwisantów?
 • Jak powinien postąpić pracownik ochrony, gdy osoba odmawia mu podania swoich danych osobowych?
 • Czy niepodanie danych osobowych uzasadnia odmówienie osobie wejścia na teren chronionego obiektu?
 • Czy dopuszczalne jest podawanie imienia i nazwiska gościa w czasie korespondencji radiowej?
 • Czy zapisywanie numerów tablic rejestracyjnych jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych?
 • Czy pracownik ochrony może udostępnić policjantowi nagrania z systemu dozoru wizyjnego? Co w przypadku żądania o udostępnienie książki gości lub innych podobnych dokumentów?
 • Czy pracownik ochrony może opublikować w internecie wizerunek osoby, która dokonała kradzieży sklepowej?
 • Jakie informacje mogę zapisać w notatce z przeprowadzonej interwencji oraz użycia środków przymusu bezpośredniego?
 • Jakie informacje mogę zapisać w dzienniku zmiany oraz pozostałej dokumentacji prowadzonej w pomieszczeniu ochrony?

Jeżeli w Państwa działalności pojawiają się inne problemy, prosimy napisać na kontakt@instin.pl, a dostosujemy program szkolenia do indywidualnych potrzeb!

Zainteresować może Ciebie również nasz artykuł poświęcony stosowaniu systemów dozoru wizyjnego w przestrzeni publicznej zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych “RODO a miejski monitoring wizyjny?”.

______________
INSTIN – Tworzymy kulturę bezpieczeństwa

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________