Kontakt:

Audyt bezpieczeństwa imprezy masowej

Audyt bezpieczeństwa imprezy masowej jest narzędziem, które dostarcza organizatorom rzetelnej i szczegółowej oceny na temat poziomu organizacji i bezpieczeństwa wydarzenia.

Zakres audytu

W zależności od Państwa potrzeb oferujemy przeprowadzenie audytu kompleksowego lub obszarowego. W ramach audytu kompleksowego badamy wszystkie obszary, które składają się na bezpieczeństwo imprezy masowej, a w przypadku audytu obszarowego, koncentrujemy się na jednym z nich, np. służby informacyjne i służby porządkowej, zabezpieczenie medyczne, ochrona przeciwpożarowa.

Cel audytu

Celem audytu jest przede wszystkim sprawdzenie czy impreza masowa przeprowadzana jest zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i/lub regulacjami wewnętrznymi (wytycznymi związku sportowego, organizacji branżowych, umowami cywilnoprawnymi). Jego celem może być również wskazanie obszarów i elementów organizacji wydarzenia, które powinny podlegać dalszemu doskonaleniu.

Korzyści z audytu

Spośród licznych korzyści jakie płyną z przeprowadzanego audytu bezpieczeństwa najczęściej wymienia się:

  • otrzymanie niezależnej i obiektywnej oceny faktycznego stanu audytowanych obszarów;
  • potwierdzenie zgodności funkcjonowania systemów lub organizacji jako całości z kryteriami (m. in. przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi);
  • wskazanie możliwości usprawnienia procesów, poprawy efektywności, racjonalizacji działań i optymalizacji kosztów.

Organizator otrzymuje po audycie dwie grupy informacji: informacje o stwierdzonych niezgodnościach oraz informacje (obserwacje, uwagi) odnoszące się do obszarów posiadających potencjał doskonalenia.

Metodyka audytu

Nasza metodyka audytu bezpieczeństwa imprezy masowej została opracowana na bazie doświadczeń z kontroli Najwyższej Izby Kontroli nr P/17/040 “Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych”, w której to uczestniczyliśmy jako zewnętrzni eksperci.

Jeżeli już dzisiaj chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo zorganizować i zabezpieczyć imprezę masową, koniecznie zapoznaj się z naszą publikacją “Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.

Pełna oferta naszych usług w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych dostępna jest tutaj.

Zapraszamy do kontaktu. Działamy na terenie całego kraju!

Instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________