Kontakt:

Nowe regulacje dotyczące infrastruktury krytycznej

Nowe regulacje dotyczące infrastruktury krytycznej

Unia Europejska wprowadza nowe regulacje w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Nadrzędnym ich celem jest zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych, to jest takich, które mają decydujące znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, niezbędnej działalności gospodarczej, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego lub środowiska.

Sposobem na osiągnięcie tego ma być odporność podmiotów krytycznych, a więc ich zdolność do zapobiegania incydentowi, ochrony przed nim, odpowiedzi na niego, stawiania mu oporu, łagodzenia i absorbowania incydentu oraz adaptacji i odtworzenia po incydencie.

Dyrektywa CER
Właśnie zakończyły się prace legislacyjne nad Dyrektywą o odporności podmiotów krytycznych zwaną również Dyrektywą CER. Oficjalna nazwa przygotowanych przepisów prawa to „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odporności podmiotów krytycznych i uchylająca dyrektywę Rady 2008/114/WE”. D

otychczas sprawy infrastruktury krytycznej na poziomie Unii Europejskiej były regulowane przez „Dyrektywę Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony1” i to właśnie ona będzie uchylona.

(…)

Powyższy fragment jest częścią artykułu Sergiusza Parszowskiego pt. “Nowe regulacje dotyczące infrastruktury krytycznej”.

Chcesz przeczytać więcej? Całość artykułu została opublikowana w czasopiśmie “Ochrona i bezpieczeństwo obiektów i biznesu”, wydanie 6/2022 s. 38-42. Wersja online dostępna pod tym linkiem.

Nasze publikacje dotyczące zarządzania kryzysowego

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi artykułami opisującymi różne aspekty zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa miast i obiektów:

“Miasta inteligentne muszą być miastami bezpiecznymi”

“Wyzwania dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej”

Instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________