Kontakt:

Jak zorganizować Centrum Operacyjne?

Jak zorganizować Centrum Operacyjne?

Centrum operacyjne to miejsce, którego główną funkcją jest operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem organizacji. Jest sercem systemu bezpieczeństwa, jednostką monitorującą i reagującą na zdarzenia mogące zakłócić realizację kluczowych procesów biznesowych.

Centrum operacyjne (ang. Operational Centre) nie jest jedynym stosowanym nazewnictwem dla tego typu jednostek. Zasadniczo podobne funkcje i zadania realizują jakże liczne centra zarządzania kryzysowego (ang. Crisis Management Centres), centra nadzoru (ang. Surveillance Centres), centra dowodzenia (ang. Command Centres), centra monitoringu, centra monitorowania alarmów, centra monitorowania stanów alarmowych, centra odbiorcze alarmów (ang. Monitoring & Alarm Receiving Centres), dyspozytornie (ang. Dispatch Centres, Control Rooms), centra bezpieczeństwa (ang. Security Centres), punkty kontaktowe (ang. Contact Points), wartownie (ang. Guard Rooms) etc.

W związku z tym, iż powyższe nazwy stosowane są często zamiennie, a także nie zawsze odpowiadają one w pełni funkcji, jaką pełni dane miejsce, w dalszej części posługiwać się będę jedynie tytułowym określeniem „centrum operacyjne” lub angielskim skrótem, używanym w normach – ARC (ang. Alarm Receiving Centre).

NORMALIZACJA

Pomimo że współczesne centra operacyjne coraz częściej wykraczają poza podstawową funkcję centrów monitoringu i odbioru alarmów (ang. Monitoring & Alarm Receiving Centres), niemniej jednak w przypadku obiektów infrastruktury krytycznej wymagania określone w normach serii PN-EN 50518: Centrum monitoringu i odbioru alarmu powinny być standardem referencyjnym.

Wymagania dotyczące rozmieszczenia, konstrukcji, wyposażenia oraz procedur możemy znaleźć w poniższych standardach:

PN-EN 50518-1:2014-07 (wersja angielska): Centrum monitoringu i odbioru alarmu. Część 1: Wymagania dotyczące rozmieszczenia i konstrukcji,

PN-EN 50518-2:2014-07 (wersja angielska): Centrum monitoringu i odbioru alarmu. Część 2: Wymagania techniczne,

PN-EN 50518-3:2014-07 (wersja angielska): Centrum monitoringu i odbioru alarmu. Część 3: Procedury i wymagania dotyczące działania.

Wymienione normy mają zastosowanie zarówno do centrów monitoringu dedykowanych jednemu obiektowi, jak również obsługujących wiele obiektów (niezależnie, czy należą one do tego samego czy też różnych operatorów).

Warto podkreślić również, że powyższe standardy powinny być stosowane łącznie, co faktycznie znajduje odzwierciedlenie w treści tych dokumentów, z uwagi na zawarte w nich liczne wzajemne odwołania. Nie jest zatem możliwe stosowanie tych standardów oddzielnie.

Zapewnienie zgodności funkcjonowania ARC z lokalnymi wytycznymi i przepisami prawa, normami technicznymi i standardami ochrony infrastruktury krytycznej jest jednym z najważniejszych kroków w procesie ochrony infrastruktury krytycznej i przygotowania operatora do jej odtworzenia, gdy będzie to konieczne.

Chcesz przeczytać więcej? Całość artykułu została opublikowana w czasopiśmie Security & Alarm Systems, wydanie 5/2018 s. 28. Wersja online dostępna pod tym linkiem.

Polecamy również artykuł Sergiusza Parszowskiego, eksperta firmy INSTIN, dotyczący „Organizacji i wyposażenia centrum nadzoru wizyjnego.

Chcesz byśmy pomogli zorganizować Twoje centrum operacyjne? Napisz koniecznie do nas na kontakt@instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________