Kontakt:

Zadowolenie z pracy strażników gminnych (miejskich)

Zadowolenie z pracy strażników i pracowników cywilnych Straży Miejskiej w Kielcach

Zadowolenie z wykonywanej przez ludzi pracy zawodowej jest niezmiernie ważne, zarówno z punktu widzenia jednostki, jak również w kontekście realizacji celów organizacji. Życie zawodowe w znacznym stopniu oddziałuje na nasze życie prywatne. W społeczeństwie praca uważana jest za jedną z najważniejszych życiowych wartości. Ludzie zadowoleni ze swojej pracy są bardziej efektywni i kreatywni, bardziej angażują się w powierzone im zadania, a ponadto silnie identyfikują się ze swoim pracodawcą. Ważność osiągania satysfakcji zawodowej wzrasta w sferze zawodów misyjnych, których przedstawiciele znajdują się w grupie osób szczególnie zagrożonych wypaleniem zawodowym. Zawody misyjne charakteryzują się swoistą usługowością wobec społeczeństwa. Z uwagi na charakter wykonywanych zadań od przedstawicieli wymienionych profesji oczekuje się wysokich kompetencji, empatii, zaangażowania, odpowiedzialności, jak również nienagannej postawy moralnej i etycznej.

Badanie „Zadowolenie z pracy strażników i pracowników cywilnych Straży Miejskiej w Kielcach” przeprowadzono w dniach 18 czerwca – 2 lipca 2013 roku. Jego celem było poznanie ogólnego poziomu zadowolenia, jak również oceny poszczególnych aspektów pracy w Straży Miejskiej w Kielcach. Na potrzeby badania przygotowano papierowy kwestionariuszy ankiety składający się z 14 pytań lub stwierdzeń pogrupowanych w następujące kategorie: zadowolenie z pracy, ocena warunków pracy, motywacja do pracy, kariera zawodowa oraz sytuacja materialna. Z informacji uzyskanych podczas indywidualnych rozmów wynika, iż w jednostce nie praktykowano dotychczas podobnych przedsięwzięć.

W badaniu, na zasadzie dobrowolności, uczestniczyła grupa 45 pracowników Straży Miejskiej w Kielcach (36 strażników miejskich oraz 9 pracowników cywilnych). Na zadane pytania odpowiedziało 39 mężczyzn i 6 kobiet. Struktura wieku badanych prezentowała się w sposób następujący: 12 osób w przedziale wiekowym 21-30 lat, 15 osób w przedziale 31-40 lat, 14 osób w przedziale 41-50 lat oraz 4 osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Zdecydowana większość badanych zamieszkuje tereny miejskie (34 osoby). Wśród respondentów 38 osób (84,4 %) legitymowało się wykształceniem wyższym (28 z wykształceniem wyższym II – go stopnia oraz 10 osób z wykształceniem wyższym I – go stopnia), zaś pozostałe 7 osób (15,6 %) posiadało wykształcenie średnie. W 7 przypadkach badani zajmowali kierownicze stanowiska, przy czym 38 osób było pracownikami szeregowymi. Staż pracy badanej grupy prezentował się w następująco: do 1 roku – 3 osoby, od 1 roku do 5 lat – 13 osób, od 6 do 10 lat – 11 osób, od 11 do 15 lat – 1 osoba, od 16 do 20 lat – 9 osób oraz 8 osób o stażu pracy powyżej 20 lat.

[Całość artykułu w formacie .pdf możesz za darmo pobrać w tym miejscu Zadowolenie z pracy strażników i pracowników cywilnych Straży Miejskiej w Kielcach]

Jeżeli trafiłeś na ten artykuł to możliwe, że zainteresuje Cię również nasz publikacja “Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa”.

______________
INSTIN – Tworzymy kulturę bezpieczeństwa

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________