Kontakt:

Szkolenia w czasie epidemii

Jak prowadzimy szkolenia w czasie epidemii? Na tak postawione pytanie moglibyśmy odpowiedzieć krótko – zgodnie z zaleceniami i wytycznymi, które szczegółowo omawiamy podczas jednego z naszych szkoleń, tj. “Szkolenia pracowników dotyczące koronawirusa. COVID-19“. Na poniższej infografice ujawniamy jednak kawałek naszej “kuchni”.

Środki bezpieczeństwa podczas szkoleń

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w zależności od potrzeb stosujemy następujące środki bezpieczeństwa.

SPOŁECZNY DYSTANS

Szkolenia prowadzimy w małych grupach, a pomiędzy uczestnikami zapewniamy bezpieczny dystans. Z zaplecza socjalnego korzystamy pojedynczo.

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

Dezynfekujemy wszystkie powierzchnie dotykowe oraz wykorzystywany sprzęt. Zapewniony przez nas płyn dezynfekcyjny jest środkiem skutecznym.

ŚRODKI OCHRONY

W razie potrzeby wszystkim uczestnikom zapewniamy środki ochrony indywidualnej: półmaski ochronne, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne.

SAMOOCENA ZDROWIA

Jeszcze przed szkoleniem wszyscy uczestnicy otrzymują od nas ankietę samooceny zdrowia oraz informację kiedy powinni zrezygnować ze szkolenia.

TRANSMISJA NA ŻYWO

Na dużym ekranie transmitujemy wszystkie czynności wykonywane podczas demonstracji, co pozwala uczestnikom pozostać na miejscach.

PROCEDURA DZIAŁANIA

Opracowaliśmy procedurę postępowania na wypadek pojawienia się objawów chorobowych. Mamy doświadczenie we współpracy ze służbami sanitarnymi i ratowniczymi.

Szkolenia online

Jeżeli jednak preferujecie Państwo uczestniczyć w szkoleniu online to zachęcamy do zapoznania się z krótką informacją na temat stosowanej przez nas metodyki “Jak prowadzimy szkolenia online w zakresie bezpieczeństwa?“.

Nasze szkolenia, stacjonarne oraz internetowe, prowadzimy w następujących obszarach tematycznych: bezpieczeństwo publiczne i powszechne, zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne, bezpieczeństwo przemysłowe i ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń, bezpieczeństwo organizacji i ochrona mienia,  bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych.

Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich, którzy potrzebują szkoleń dla swoich pracowników.  Dokładamy wielu starań, by szkolenia w czasie epidemii odbywały się w sposób bezpieczny.

Aktualnie zasady i ograniczenia w życiu społeczno-gospodarczym reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., 792).

Instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________