Kontakt:

Szkolenia z imprez masowych

Szkolenia z imprez masowych – organizacja i bezpieczeństwo

Takiego “Tour de Pologne” jeszcze nie było! Od połowy sierpnia do połowy września zaplanowaliśmy cykl szkoleń poświęconych organizacji i bezpieczeństwu imprez masowych. Wybierzcie temat i miejsce najbardziej Wam odpowiadające. W tej edycji będziemy prawie we wszystkich miastach wojewódzkich!

“Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce”
#Olsztyn #Bydgoszcz #Kielce #Szczecin #Łódz #Lublin #Rzeszów #GorzówWielkopolski ⚽️🎤🤾‍♂️
(program poniżej)

“Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych”
#Gdańsk #Katowice #Kraków #Wrocław 👮‍♀️✍️
(program poniżej)

Chętnie przeprowadzimy również zamknięte szkolenie w terminie i według programu dostosowanego do potrzeb Twojej organizacji. Napisz do nas na kontakt@instin.pl i poinformuj czego potrzebujesz!

 
 
“Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce” – PROGRAM

Część I. Charakterystyka imprez masowych
– Rodzaje i specyfika imprez masowych
– Wyłączenia spod ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
– Zagrożenia i wyzwania podczas imprez masowych
– Wymagania przepisów prawa oraz regulacje sektorowe
– Odpowiedzialność organizatora wydarzenia

Część II. Warunki i wymagania bezpieczeństwa
– Wymagania architektoniczno-budowlane
– Zabezpieczenie przeciwpożarowe
– Zaplecze higieniczno-sanitarne
– Zaplecze gastronomiczne (napoje alkoholowe)
– Zabezpieczenie medyczne
– Służby porządkowe i służby informacyjne
– Rejestrowanie obrazu i dźwięku (monitoring)
– Obsługa uczestników wydarzenia

Część III. Organizacja imprezy masowej
– Wniosek o wydanie zezwolenia na imprezę masową
– Wydawania opinii przez właściwe służby, straże, inspekcje
– Decyzja w sprawie imprezy masowej
– Kontrola przebiegu imprezy masowej
– Przerwanie imprezy masowe

“Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych” – PROGRAM

Część I. Wprowadzenie do bezpieczeństwa imprez masowych
– Jak stwierdzić czy wydarzenie podlega pod przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych czy też nie?
– Jakie obowiązki musi spełnić organizator, by uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
– W jakim zakresie instytucje publiczne odpowiadają za zabezpieczenie imprez masowych?
– Jak zorganizować współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w zabezpieczenie imprezy?\\
– Na co należy zwrócić uwagę w organizacji urzędu gminy/miasta, by zezwolenie zostało wydane zgodnie z prawem?
– Jak przebiega proces wydawania zezwoleń według zasady „krok po kroku”?

Część II. Wydawanie zezwoleń na imprezę masową
– Jakich informacji może żądać od organizatora organ wydający zezwolenie?
– Jak przebiega proces opiniowania imprezy masowej przez właściwe podmioty i jakie on ma znaczenie dla organu wydającego zezwolenie?
– Czy terminy w procesie wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej mają charakter obligatoryjny czy tylko instrukcyjny?
– Co powinna zawierać decyzja o zezwoleniu lub odmowie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
– Jak bez błędów i uchybień wydać decyzję w sprawie przeprowadzenia imprezy masowej?
– Jakie informacje powinien zawierać rejestr wniosków o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
– Na jakie nieprawidłowości w procesie wydawania zezwoleń wskazuje Najwyższa Izba Kontroli?

Cześć III. Kontrola przebiegu imprezy masowej
– Kiedy kontrola przebiegu imprezy masowej jest fakultatywna, a kiedy obligatoryjna?
– Co jest przedmiotem kontroli i jaki jest jej zakres?
– Jakie uprawnianie podczas kontroli posiada osoba kontrolująca?
– Jakich informacji i dokumentów może żądać kontrolujący od podmiotu kontrolowanego?
– Jakie decyzje powinien podjąć kontrolujący w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków wskazanych w zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej?
– Jaką formę powinna przybrać decyzja o przerwaniu imprezy masowej?
– Czy kontrolujący uprawniony jest do wzywania organizatora do usunięcia nieprawidłowości?
– Jakie konsekwencje grożą organizatorowi w przypadku kontynuowania imprezy masowej pomimo wydania decyzji o jej przerwaniu?

Szkolenie poprowadzi:

Sergiusz Parszowski – niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnieniami organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych zajmuje się od przeszło dziesięciu lat. W latach 2010 – 2015 stały współpracownik operatora Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie uczestniczył w opracowaniu planów i procedur bezpieczeństwa organizowanych tam wydarzeń. Jako trener służb informacyjnej i porządkowej przeszkolił kilkuset pracowników. W trakcie największych imprez masowych organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie zarządzał zespołami pracowników liczącymi od kilku do nawet kilkuset osób. Jako menedżer obszaru nadzorował organizację oraz przebieg procesu wejścia i wyjścia uczestników podczas wszystkich meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM organizowanych w Warszawie. Odpowiadał ponadto za rekrutację i przeszkolenie operatorów monitoringu wizyjnego, organizację stanowisk pracy i opracowanie procedur współpracy z pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczeniu imprezy masowej.

W przeszłości, jako pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Kielce, odpowiadał również za prowadzenie procesu wydawania zezwoleń i kontrolę przebiegu imprez masowych. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności. Współpracownik Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz ekspert Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „SEC&AS”. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji dotyczących ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Chcesz wiedzieć, jak uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej i jakie musisz załatwić formalności przed imprezą masową? Koniecznie zapoznać się z naszą infografiką!

A jeżeli nie możesz już doczekać się odpowiedzi na powyższe pytania, to polecamy Ci naszą książkę „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.

Instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________