Kontakt:

Zmiany w prawie dotyczącym infrastruktury krytycznej

Zmiany w prawie dotyczącym infrastruktury krytycznej

W styczniu 2020 roku do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw. Inicjatorem proponowanych zmian i zarazem ich wnioskodawcą było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy projektowane zmiany zmierzają do wzmocnienia systemu zarządzania kryzysowego w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem i ochrony ludności. W dużym stopniu dotyczą one również infrastruktury krytycznej i właśnie omówieniu tych zmian zostanie poświęcony niniejszy artykuł.

Zgodnie z pierwotnym planem nowe przepisy miały zostać przyjęte i zacząć obowiązywać jeszcze w 2020 roku. Z uwagi jednak na sytuację epidemiczną dalsze procedowanie projektu ustawy zostało znacznie spowolnione, a w pewnym momencie stanęło w miejscu. Zmiany są jednak na tyle istotne, że wskazane jest stałe monitorowanie prac sejmowych. Projekt ustawy liczy 31 stron, uzasadnienie do ustawy 32, zaś ocena skutków regulacji 8 stron. Zmiany dotyczyć mają przede wszystkim definicji infrastruktury krytycznej, tworzenia wykazów infrastruktury krytycznej, obowiązków i zadań operatorów infrastruktury krytycznej, zakresu Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz zawartości i sposobu sporządzania planów zarządzania kryzysowego. Najważniejsze postanowienia projektowanych przepisów zostały opisane w kolejnych rozdziałach.

(…)

Powyższy fragment jest częścią artykułu Sergiusza Parszowskiego pt. “Planowanie zmiany w przepisach prawa dotyczących infrastruktury krytycznej”.

Chcesz przeczytać więcej? Całość artykułu została opublikowana w czasopiśmie “Ochrona i bezpieczeństwo obiektów i biznesu”, wydanie 6/2021 s. 14. Wersja online dostępna pod tym linkiem.

Nasze publikacje dotyczące zarządzania kryzysowego

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi artykułami opisującymi różne aspekty zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa miast i obiektów:

“Miasta inteligentne muszą być miastami bezpiecznymi”

“Wyzwania dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej”

Instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________