Kontakt:

RODO a miejski monitoring wizyjny?

RODO a miejski monitoring wizyjny

Co nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zmieniają w funkcjonowaniu miejskich systemów dozoru wizyjnego?

Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych to szansa między innymi na to, że więcej organizacji zacznie przywiązywać właściwą wagę do ochrony prywatności czy bezpieczeństwa informacji w ogóle. Jest również szansą na nowelizację i dostosowanie licznych sektorowych regulacji, które to wielokrotnie konkretyzują zasady przetwarzania danych osobowych. Zmiany jakie zostały już dokonane dotyczą między innymi stosowania systemów dozoru wizyjnego w przestrzeni publicznej i właśnie temu zagadnieniu chciałbym poświęcić niniejszy artykuł.

Monitoring wizyjny w miastach

Systemy dozoru wizyjnego są narzędziem niezwykle często stosowanym do poprawy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Według informacji Fundacji Panoptykon w 89% miast powiatowych zainstalowane są kamery finansowane z lokalnego budżetu, natomiast w 75% badanych miast funkcjonują one w ramach zintegrowanego systemu miejskiego. Jednocześnie wiele wątpliwości i uwag dotyczących funkcjonowania systemów dozoru wizyjnego zgłaszali w ostatnich latach zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych1.

Monitoring w ocenie Najwyższej Izby Kontroli

Ocena funkcjonowania systemów dozoru wizyjnego w przestrzeni publicznej była również przedmiotem kontroli „Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego” przeprowadzonej przez i z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli. Niestety do dnia dzisiejszego nie doczekaliśmy się kompleksowej regulacji zasad prowadzenia monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej, a prowadzone wcześniej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prace nad ustawą o monitoringu wizyjnym zostały w maju 2016 roku wycofane z obrad Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.

Co zmienia popularne RODO?

Zbierane dane przy użyciu miejskich systemów dozoru wizyjnego należy uznać za dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Chcesz przeczytać więcej? Całość artykułu została opublikowana w czasopiśmie Security & Alarm Systems, wydanie 3/2018 s. 96. Wersja online dostępna pod tym linkiem.

Polecamy również artykuł Sergiusza Parszowskiego, eksperta firmy INSTIN, dotyczący “Organizacji i wyposażenia centrum nadzoru wizyjnego”.

Chcesz byśmy pomogli dostosować funkcjonowanie systemu nadzoru wizyjnego do nowych przepisów o ochronie danych osobowych? Napisz koniecznie do nas na kontakt@instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________