Kontakt:

Co powinna zawierać instrukcja przeciwpożarowa imprezy masowej?

Instrukcja przeciwpożarowa imprezy masowej

Instrukcja przeciwpożarowa imprezy masowej a właściwie instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej to jeden z głównych dokumentów, który musi przygotować organizator imprezy masowej chcąc uzyskać zezwolenie na jej przeprowadzenie.

Kwalifikacje osoby opracowującej instrukcję

UWAGA! Osoba sporządzająca przedmiotową instrukcję powinna posiadać do tego stosowne kwalifikacje. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej taka osoba powinna posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa. Powierzając opracowanie instrukcji osobie nieposiadającej wymaganych kwalifikacji narażacie się Państwo na poważne problemy, przede wszystkim może skutkować to wydaniem przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnej opinii w sprawie organizowanej przez Państwa imprezy masowej.

Zakres instrukcji

Zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej zawiera następujące niezbędne elementy:

1) opis procedury postępowania służb porządkowych i informacyjnych w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności ich współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, ze wskazaniem:
a) członka służby, która zawiadamia służby ratownicze i Policję,
b) służby wyznaczonej do gaszenia pożaru lub usuwania skutków innych miejscowych zagrożeń do czasu przybycia służb ratowniczych i Policji;

2) opis systemu ostrzegania w formie komunikatów głosowych lub sygnałów ostrzegawczych podawanych do wiadomości uczestnikom imprezy masowej w przypadku po ̋aru lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności:
a) teksty komunikatów głosowych i rodzaje sygnałów ostrzegawczych, w zależności od przewidywanych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
b) obszary objęte zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych,w zależności od przewidywanych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
c) osoby upoważnione do nadawania komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych;

3) opis organizacji ewakuacji i sposobu jej przeprowadzenia, z określeniem miejsc zbiórki do ewakuacji, a w szczególności:
a) zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa,
b) zadania służb porządkowych i informacyjnych, z określeniem osób przewidzianych do kierowania ewakuacją;

4) część opisową instrukcji, która określa w szczególności:
a) nazwę imprezy masowej oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia lub terminarz imprez masowych,
b) nazwę organizatora imprezy masowej,
c) nazwę i adres obiektu, w którym odbędzie się impreza masowa, lub terenu, na którym ona się odbędzie,
d) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adres zamieszkania lub siedziby organizatora imprezy masowej, właściciela obiektu,w którym odbędzie się impreza masowa, lub terenu, na którym ona się odbędzie, podmiotu użyczającego obiekt lub teren na czas trwania imprezy masowej, kierownika do spraw bezpieczeństwa, osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową w czasie trwania imprezy masowej, jeżeli jest ona powołana,
e) charakterystykę ogólną imprezy masowej,
f) charakterystykę pożarową obiektu lub terenu,w tym terenu przylegającego, oraz przewidywane zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia mogące wystąpić podczas imprezy masowej,
g) określenie warunków łączności pomiędzy podmiotami, o których mowa w pkt 1, w czasie imprezy masowej;

5) opis graficznego planu obiektu lub terenu.

W przywołanym wcześniej rozporządzeniu uszczegółowiono, co powinny zawierać wymienione elementy instrukcji postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Jeżeli chcielibyście powierzyć nam Państwo opracowanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, zapraszamy serdecznie do kontaktu!

Jak zorganizować imprezę masową?

Chcesz wiedzieć, co jeszcze musi zawiera dokumentacji imprezy masowej? Przeczytaj inny nasz artykuł pt. “Co powinna zawierać dokumentacja imprezy masowej?”.

A jeżeli jesteście Państwo głodni wiedzy na temat organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych to polecamy naszą publikację, pt.: „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.

Pełna nasza oferta w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych dostępna jest tutaj.

Instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________