Kontakt:

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Aktualny tekst ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych znajdziecie Państwo na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych określa:

  1. zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;
  2. warunki bezpieczeństwa imprez masowych;
  3. zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;
  4. zasady przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, w tym danych osobowych;
  5. zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych.

Oczywiście nie jest to jedyny akt prawa dotyczący organizacji imprez masowych. Do ustawy zostało wydanych szereg rozporządzeń, z czego najważniejsze naszym zdaniem to:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne;
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne;
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej;
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Wszystkie rozporządzenia wydane do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych znajdziecie Państwo w zakładce “Akty wykonawcze” pod tym linkiem.

Zapraszamy przy okazji do zapoznania się z naszą infografiką “Jak uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?” oraz artykułem “Co powinna zawierać dokumentacja imprezy masowej?”.

A jeżeli jesteście Państwo głodni wiedzy na temat organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych to polecamy naszą publikację, pt.: “Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.

Pełna oferta naszych usług w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych dostępna jest tutaj. Zapraszamy wszystkich do kontaktu!

Instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________