Kontakt:

Monitoring wizyjny w czasach RODO (szkolenie otwarte) DRUGA EDYCJA

Monitoring wizyjny w czasach RODO (szkolenie otwarte)

Zapraszamy na nasze szkolenia otwarte zatytułowane “Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)”. Zaczynam od szkolenia 28 stycznia 2020 roku w Warszawie, po czym odwiedzimy Wrocław, Poznań, Opole, Katowice i Kraków. Już niebawem podamy także kolejne terminy i lokalizacje. .

Chętnie przeprowadzimy również zamknięte szkolenie w terminie i według programu dostosowanego do potrzeb Twojej organizacji. Napisz do nas na kontakt@instin.pl i poinformuj czego potrzebujesz!

Monitoring w czasach RODO - II edycja

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnych zasad przetwarzania danych osobowych w systemach dozoru wizyjnego. Jego uczestnicy dowiedzą się kiedy i w jakim zakresie dopuszczalne jest rejestrowanie przestrzeni publicznej i niepublicznej, jakie obowiązki spoczywają na administratorze systemu oraz w jaki sposób chronić zarejestrowane nagrania. W trakcie szkolenia omówione zostaną szczegółowe zasady stosowania dozoru wizyjnego w wybranych miejscach i sytuacjach (zakład pracy, obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, inne). Uczestnicy szkolenia poznają również najświeższe stanowiska i zalecenia w zakresie stosowania systemów dozoru wizyjnego (monitoring) wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejską Radę Ochrony Danych. Przywołane zostaną również wyniki przeprowadzanych kontroli oraz wyroki sądów krajowych i europejskich.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie “Monitoring wizyjny w czasach RODO – DRUGA EDYCJA” dedykowane jest administratorom i użytkownikom systemów dozoru wizyjnego, przedsiębiorcom, pracownikom urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych, zarządcom obiektów komunalnych, dyrektorom placówek oświatowych, kierownikom obiektów sportowych, przedstawicielom straży gminnych (miejskich), jak również wszystkim pozostałym pracodawcom.

Program szkolenia:

Wprowadzenie
• W jakim zakresie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wpływa na możliwość stosowania systemów dozoru wizyjnego?
• Jakiej ochronie w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych podlega wizerunek osób fizycznych?
• Jakie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie w systemach dozoru wizyjnego?
• Jakie zasady stosowania dozoru wizyjnego obowiązują w wybranych miejscach i sytuacjach (przepisy sektorowe)?:

• Zakład pracy
• Szkoły i placówki
• Podmioty lecznicze
• Obiekty komunalne
• Przestrzeń publiczna
• Transport publiczny
• Imprezy masowe

• Kiedy administrator systemu dozoru wizyjnego musi przeprowadzić analizę ryzyka, a kiedy ocenę skutków dla ochrony danych?
• Jakie podmioty i na jakiej podstawie prawnej mogą przetwarzać dane osobowe w systemach dozoru wizyjnego?
• Jakie miejsca nie powinny być co do zasady dozorowane przy pomocy kamer ze względu na potrzebę ochrony prywatności?
• Co powinien zawierać i jak spełnić obowiązek informacyjny o prowadzonej rejestracji obrazu (i dźwięku)?
• Jak długo można przechowywać nagrania z systemów dozoru wizyjnego i kiedy te terminy można przedłużyć?
• Jakie prawa posiadają osoby, które zostały zarejestrowane przez system dozoru wizyjnego?
• Komu i w jaki sposób można udostępnić zdjęcia lub nagrania zarejestrowane przez system dozoru wizyjnego?
• Jakie nieprawidłowości w zakresie stosowania systemów dozoru wizyjnego występują najczęściej (studia przypadków)?
Zakończenie

Szkolenie poprowadzi:

Sergiusz Parszowski – praktyk w sprawach bezpieczeństwa biznesu, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracował zarówno dla organizacji prywatnych, jak również instytucji publicznych. Założyciel i ekspert firmy Instin.pl, świadczącej profesjonalne usługi w obszarze bezpieczeństwa. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Audytor i szkoleniowiec. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych i poradnikowych w czasopismach Ochrona Mienia i Informacji, Security&Alarm Systems, A&S Polska. Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia wynosi 375 zł netto i obejmuje również materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, przerwy kawowe i obiad.

Napisz do nas już dzisiaj i zgłoś się na nasze szkolenia!

A już teraz przeczytaj nasz artykuł “RODO a miejski monitoring wizyjny”.

A jeżeli interesujesz się bezpieczeństwem lokalnym, to polecamy Ci naszą książkę “Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa”.

Instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________