Kontakt:

Stopnie alarmowe – SZKOLENIE ONLINE

Zapraszamy na szkolenie otwarte zatytułowane “Stopnie alarmowe dotyczące zagrożenia terrorystycznego – Zadania administracji publicznej”, które odbędzie się 31 marca 2023 r., w godz. 10:00 – 14:00 w formule online.

Chętnie przeprowadzimy również zamknięte szkolenie w terminie i według programu dostosowanego do potrzeb Twojej organizacji. Napisz do nas na kontakt [małpa] instin.pl i poinformuj czego potrzebujesz!

Dla kogo to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli następujących podmiotów:

 • wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
 • starostów
 • marszałków województw i wojewodów
 • służb, straży i inspekcji
 • straży gminnych (miejskich)
 • instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa
 • instytucji właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego
 • innych organów administracji publicznej

Program szkolenia

W trakcie szkolenia omówione zostaną poniższe zagadnienia tematyczne:

 • charakterystyka zagrożenia terrorystycznego w Polsce i w Europie
  (ocena zagrożenia według instytucji polskich i zagranicznych)
 • dotychczasowe przypadki wprowadzania stopni alarmowych
  (studia przypadków)
 • podstawy prawne i przesłanki wprowadzania stopni alarmowych
  (co oznaczają poszczególne stopnie alarmowe)
 • podmioty zobowiązane do podejmowania przedsięwzięć
  (jakie organy i instytucje muszą podjąć działania)
 • przedsięwzięcia wykonywane w poszczególnych stopniach alarmowych
  (jakie działania musi podjąć administracja publiczna)
 • procedury realizacji przedsięwzięć oraz moduły zadaniowe
  (czym są i jak przygotować moduły zadaniowe)
 • dobre praktyki i rekomendacje
  (antyterroryzm)

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Sergiusz Parszowski – lider zespołu eksperckiego Instin.pl:

 • konsultant w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa informacji, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego
 • trzykrotnie powoływany na specjalistę Najwyższej Izby Kontroli w toku kontroli nr P/17/040 „Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych”
 • współautor opinii eksperckiej „Możliwości zwiększenia bezpieczeństwa biur poselskich oraz znajdujących się w nich osób” opracowanej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych
 • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w specjalizacjach: bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, inspektor ochrony przeciwpożarowej, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, inspektor ochrony danych osobowych
 • autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach branżowych: „Ochrona i Bezpieczeństwo”, „Security&Alarm Systems”, „A&S Polska

Regulamin szkolenia

 • płatność odbywa się na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia (termin płatności – 14 dni)
 • rezygnacji ze szkolenia można dokonać najpóźniej na 1 dzień roboczy przed szkoleniem
 • brak obecności na szkoleniu bez wcześniejszej rezygnacji skutkuje obowiązkiem zapłaty
 • faktury, zaświadczenia, materiały szkoleniowe zostaną przesłane drogą elektroniczną
 • w przypadku nieotrzymania linku do szkolenia (na 1 dzień przed) prosimy o kontakt telefoniczny
 • w przypadku zachowania sprzecznego z zasadami kultury osobistej lub przepisami prawa uczestnik może zostać usunięty ze szkolenia z utrzymanym obowiązkiem zapłaty
 • w przypadku odwołania szkolenia zostaniecie Państwo poinformowani drogą elektroniczną

Koszty szkolenia

Szkolenie odbędzie się 31 marca 2023 r., w godz. 10:00 – 14:00 w formule online. Zapisując się na szkolenie otrzymasz:

 • szkolenie online na żywo (4 godz.)
 • materiały szkoleniowe (prezentacja, akty prawne)
 • zaświadczenie o uczestnictwie (elektroniczne)
 • prezent (szablon modułu zadaniowego)

Cena szkolenia: 420,00 zł (zwolnienie z VAT). Cena promocyjna 370,00 zł (zwolnienie z VAT) – tylko dla odbiorców cotygodniowego biuletynu informacyjnego “Obserwatorium Bezpieczeństwa“. Zapisy do 30 marca 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia na szkolenie dokonasz za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego tutaj.

A już teraz dowiedz się “Jak prowadzimy szkolenia online dotyczące bezpieczeństwa?“.

Instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________