Kontakt:

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej – szkolenie

Zapraszamy na szkolenie otwarte zatytułowane “Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej – omówienie planowanych zmian”, które odbędzie się 16 lipca 2024 r., w godz. 10:00 – 14:00 w formule online.

Chętnie przeprowadzimy również zamknięte szkolenie w terminie i według programu dostosowanego do potrzeb Twojej organizacji. Napisz do nas na kontakt [małpa] instin.pl i poinformuj czego potrzebujesz!

Dla kogo to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli następujących podmiotów:

 • wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
 • starostów
 • marszałków województw i wojewodów
 • służb, straży i inspekcji
 • straży gminnych (miejskich)
 • instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa
 • instytucji właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego
 • instytucji właściwych w sprawach ochrony ludności
 • innych organów administracji publicznej

Program szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi na następujące pytania dotyczące projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej:

 • Jakie organy i podmioty mają tworzyć system ochrony ludności i jaką rolę mają w nim pełnić?
 • Jakie zadania mają być realizowane w ramach planowanego systemu ochrony ludności i jakie zadania mają realizować jednostki samorządu terytorialnego?
 • Jakie dokumenty planistyczne mają być opracowywane na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej?
 • Jakie zasady mają regulować funkcjonowanie systemu wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach?
 • Jakie zasady mają regulować użytkowanie obiektów zbiorowej ochrony i w jaki sposób będą określane ich warunki techniczne?
 • Jakie zasady mają regulować przekształcenie systemu ochrony ludności w system obrony cywilnej w warunkach wojennych?
 • Jakie elementy ma zawierać ewidencja zasobów ochrony ludności i kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie tych zasobów?
 • Jakie osoby mają wchodzić w skład personelu obrony cywilnej i w jaki sposób mają być one powoływane?
 • Jak ma wyglądać system szkolenia, ćwiczeń i edukacji z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej?
 • W jaki sposób mają być finansowane ochrona ludności i obrona cywilna, jakie mają być zasady otrzymywania dotacji oraz tworzenia rezerwy finansowej?

A już teraz dowiedz się “Jak prowadzimy szkolenia online dotyczące bezpieczeństwa?“.

Prowadzący szkolenie

Sergiusz Parszowski – szkoleniowiec, audytor i doradca do spraw zarządzania kryzysowego i ciągłości działania. Kierownik ds. bezpieczeństwa, inspektor ochrony przeciwpożarowej, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej.

W przeszłości pracownik centrum zarządzania kryzysowego w mieście rangi wojewódzkiej, gdzie odpowiadał za sprawy zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym identyfikację zagrożeń, analizę ryzyka, przygotowanie planów, procedur i instrukcji postępowania, prowadził testy
i ćwiczenia oraz współpracował z instytucjami publicznymi.

Biegły sądowy w specjalizacjach: bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności. Członek komitetu technicznego ds. bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności działającego przy Polskim Komitecie Organizacyjnym. Członek sieci Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego 112.

Jest autorem wielu artykułów związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności w czasopismach branżowych, m.in.: „Ochrona i Bezpieczeństwo”, „AS Polska”, Kwartalnik „Terroryzm”.

Regulamin szkolenia

 • szkolenie odbywa się w formule online przy wykorzystaniu platformy zapewnionej przez organizatora
 • płatność odbywa się na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia (termin płatności – 14 dni)
 • rezygnacji ze szkolenia można dokonać najpóźniej na 1 dzień roboczy przed szkoleniem
 • brak obecności na szkoleniu bez wcześniejszej rezygnacji skutkuje obowiązkiem zapłaty
 • faktury, zaświadczenia, materiały szkoleniowe zostaną przesłane drogą elektroniczną
 • w przypadku nieotrzymania linku do szkolenia (na 1 dzień przed) prosimy o kontakt telefoniczny
 • w przypadku zachowania sprzecznego z zasadami kultury osobistej lub przepisami prawa uczestnik może zostać usunięty ze szkolenia z utrzymanym obowiązkiem zapłaty
 • w przypadku odwołania szkolenia zostaniecie Państwo poinformowani drogą elektroniczną

Koszty szkolenia

Szkolenie odbędzie się 16 lipca 2024 r., w godz. 10:00 – 14:00 w formule online. Zapisując się na szkolenie otrzymasz:

 • szkolenie online na żywo (4 godz.)
 • materiały szkoleniowe (prezentacja, projekt ustawy)
 • zaświadczenie o uczestnictwie (elektroniczne)

Cena promocyjna szkolenia przy zapisaniu się do 10 lipca: 299,00 zł* (zwolnienie z VAT).

Cena podstawowa przy zapisaniu się od 11 lipca: 320,00 zł* (zwolnienie z VAT).

*Koszt uczestnictwa każdej kolejnej osoby z tej samej organizacji

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia na szkolenie “Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej – szkolenie online” dokonasz przesyłając wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia którą pobierzesz tutaj.

Instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________