Kontakt:

Szkolenia bezpieczeństwa dla pracowników

Zaangażowany i przygotowany zespół jest warunkiem sine qua non prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją szkoleń dla pracowników z obszaru bezpieczeństwa.

Zasady postępowania w kontakcie z agresywnym klientem oraz podczas napadu rabunkowego

Zdarzenia o cechach napadu rabunkowego lub ataku fizycznego mogą zdarzyć się wszędzie i nie są już problemem wyłącznie instytucji finansowych, banków, przedsiębiorstw pożyczkowych i kredytowych, zakładów ubezpieczeniowych, kantorów, lombardów czy salonów jubilerskich. Coraz częściej słyszymy o przejawach agresji w biurowcach, centrach handlowych, sklepach sieciowych, biurach obsługi klienta, placówkach szkolnych i ośrodkach wychowawczych, szpitalach i przychodniach oraz ośrodkach pomocy społecznej.

W sytuacjach kryzysowych to właśnie postawa i postępowanie Twoich pracowników będzie miało decydujący wpływ na bezpieczeństwo całego personelu oraz klientów. Zewnętrzna pomoc przybędzie dopiero po kilku lub kilkunastu minutach od otrzymania informacji o zdarzeniu! Nasze szkolenia prowadzimy w formie dynamicznego wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, analizy studiów przypadków (nagrania wideo i opisy zdarzeń), pokazów oraz zajęć warsztatowych. Zaprezentujemy standardy postępowania w sytuacjach, które mogą przytrafić się każdemu z nas zarówno w życiu zawodowym, jak również prywatnym.

Bezpieczeństwo informacji i tajemnica przedsiębiorstwa

Zapewne nie chciałbyś, by konkurencja weszła w posiadanie Twoich najcenniejszych informacji, prawda? Na pewno też nie chciałbyś utracić informacji, których Twoja organizacja potrzebuje do bieżącej działalności. A czy wiesz, że w 79% przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji ich źródłem byli aktualni pracownicy firmy? Czemu tak się dzieje? Z naszych doświadczeń najczęstszą przyczyną jest niska świadomość zagrożeń, niskie kompetencje cyfrowe, osobiste przekonania, nadmierny pośpiech oraz panująca w zespole kultura organizacyjna.

Za dynamicznym rozwojem technologii informacyjnychnie nie idzie często w parze rozwój naszych kompetencji cyfrowych. W czasie naszych szkoleń, w przystępnej i dostosowanej do odbiorców formie, uczymy jak rozpoznać niebezpieczne wiadomości mailowe, pokazujem praktyczne konsekwencje pozostawiania komputera bez nadzoru, tłumaczymy dlaczego nie można pozostawiać na drukarce swoich wydruków, wyjaśniami dlaczego podłączanie się do publicznie dostępnych punktów internetowych stanowi poważne niebezpieczeństwo, podpowiadamy w jaki sposób realizować przelewy bankowe, aby środki nie trafiły na konta oszustów.

Zapytaj o szczegóły naszych szkoleń. Zwiększ świadomość zagrożeń i kompetencje cyfrowe swoich pracowników!

Ochrona danych osobowych (RODO)

Szkolenie pracowników z zasad przetwarzania danych osobowych, to jeden z podstawowych elementów systemu ochrony danych osobowych w organizacji. Zgodnie z zasadą rozliczalności to na administratorze ochrony danych osobowych (przedsiębiorca, instytucja publiczna, organizacja pozarządowa) spoczywa obowiązek wykazania, że podjęte przez niego zabezpieczenia techniczne i organizacyjne spełniają obowiązki ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dostęp do danych osobowych powinny mieć wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie administratora danych osobowych. Co więcej, osoby upoważnione powinny zobowiązać się do zachowania w tajemnicy i ochrony danych osobowych.

Kolejnym krokiem jest szkolenie personelu tak, by posiadał posiadał odpowiednią wiedzę na temat tego jakie informacje są danymi osobowymi a jakie nimi nie są, z jakich źródeł i na jakich zasadach można pozyskiwać dane osobowe, w jakim celu i przez jaki czas można przetwarzać dane osobowe klientów, jakich danych na temat klientów nie można gromadzić, o czym należy poinformować osoby, które przekazują nam swoje dane, gdzie można przechowywać dane osobowe i ostatecznie co robić z danymi osobowymi, które nie są nam już potrzebne?

Jeżeli zależy Ci, by Twoja organizacja szanowała prywatność klientów i przetwarzała dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, koniecznie napisz do nas!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (GIIF)

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo, fundacja lub stowarzyszenie posiadające osobowość prawną przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro powstaje wówczas obowiązek realizacji postanowień ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Co więcej, niezależnie od wartości przyjmowanych lub dokonywanych płatności, instytucjami obowiązanymi są również podmioty prowadzące określony rodzaj działalności (m. in. przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową czy podmioty świadczący usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Wspomniane przepisy nakładają między innymi obowiązek zapewnienia udziału w programach szkoleniowych wszystkim osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (np. sprzedawcom, kasjerom, księgowym). Chętnie przygotujemy takie szkolenie dostosowane do charakteru, rodzaju i rozmiaru Państwa działalności. Zajmujemy się również opracowywaniem wewnętrznych procedur oraz instrukcji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Szkolenia dedykowane

A może potrzebujesz dla swoich pracowników szkolenia o innej tematyce? Napisz koniecznie do nas, przygotujemy je dla Ciebie lub polecimy ekspertów w danej dziedzinie!

Zapraszamy do kontaktu. Działamy na terenie całego kraju!

Instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________