Kontakt:

Bezpieczeństwo biznesu w Estonii a poziom przestępczości

Bezpieczeństwo biznesu w Estonii

W ostatnich miesiącach nasza firma zaangażowana była w niezwykle ciekawy projekt. Jeden z naszych klientów, rozpoczynający dopiero ekspansję zagraniczną, podjął decyzję o otwarciu oddziału w Estonii.

Naszemu udziałowi w tym projekcie przypadły wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem prowadzenia biznesu poza granicami kraju. Zakres realizowanych przez nas zadań obejmował między innymi:

  • ocenę poziomu bezpieczeństwa w kraju i stolicy oraz identyfikację zagrożeń szczególnie istotnych z punktu widzenia rodzaju działalności prowadzonej przez klienta;
  • ocenę ryzyka dla lokalizacji rozważanych przez klienta i przedstawienie w tym zakresie stosownych wniosków i rekomendacji;
  • rozpoznanie lokalnych przepisów prawa, regulacji i standardów, w zakresie w jakim dotyczą organizacji ochrony oraz pozostałych aspektów bezpieczeństwa biznesu;
  • opracowanie założeń i organizacja systemu ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego oddziału;
  • przygotowanie planów i procedur bezpieczeństwa oraz szkolenie personelu zagranicznego;
  • nawiązanie współpracy z podmiotami właściwymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz polskim przedstawicielstwem dyplomatycznym.

Wszystkich rozważających prowadzenie swojego biznesu w Estonii, zdecydowanie do tego zachęcamy. Estonia jest krajem o dobrych wskaźnikach bezpieczeństwa. Według oficjalnych danych estońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poziom przestępczości w kraju, porównując okresy od stycznia do listopada 2015 i 2016 roku, zmalał o 9 punktów procentowych. Jeszcze większe spadki odnotowano w kategorii kradzieży (spadek o 20%), przemocy fizycznej (spadek o 14%) oraz napadów rabunkowych (spadek 0 28%). Z pewnością do osiągnięcia tak dobrych wyników przyczyniła się dobra praca tamtejszej policji, która ma opinię bardzo profesjonalnej i zaangażowanej służby.

Nasze doświadczenia z lokalnymi firmami są równie pozytywne. Rzetelność i punktualność, to pierwsze określenia, jakie przychodzą na myśl. Dotyczy to także sektora bezpieczeństwa i tamtejszych firm ochrony osób i mienia. Obsługa klienta i jakość świadczonych usług zdecydowanie przewyższają poziomem nasze krajowe standardy. Co ciekawe, pracownicy grup interwencyjnych nie mogą posiadać i używać jakichkolwiek pałek obronnych. W pozostałym zakresie wyposażenie jest podobne do polskich warunków… tylko ta jakość znów lepsza. Widoczna również w czasie i sposobie prowadzenia interwencji.

Osoby zainteresowane bezpieczeństwem biznesu w Estonii i potrzebujące wsparcia ze strony naszych ekspertów zapraszamy do kontaktu.

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________