Kontakt:

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa

Książka ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu lokalnego.

Autorzy porządkują oraz charakteryzują zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania organów samorządu lokalnego w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, uzupełniając zebraną wiedzę o treści dotyczące realizacji ustawowo nałożonych zadań, tych stałych, jak również doraźnych wynikających z lokalnej specyfiki i zagrożeń. Zawarte w niej treści wskazują kierunki postępowania w trakcie procesu budowy projektowych rozwiązań pozwalających na ograniczenie przestępczości, integrację sił i środków obecnych na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego, ale również na opracowanie dostosowanych do potrzeb konkretnych rozwiązań.

Publikacja jest polecana środowiskom akademickim, zarówno wykładowcom, jak i studentom, pracownikom administracji publicznej – rządowej oraz samorządowej, a także pracownikom i funkcjonariuszom służb, straży, inspekcji oraz innych podmiotów działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ I

Rozdział 1. Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej

Rozdział 2. Zadania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

CZĘŚĆ II

Rozdział 1. Zadania i uprawnienia partnerów programów prewencyjnych

CZĘŚĆ III

Rozdział 1. Strategiczne kierunki działania administracji publicznej

Rozdział 2. Rządowe programy profilaktyczne

Rozdział 3. Rozwój centralnych programów prewencyjnych w Polsce

Rozdział 4. Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym

Rozdział 5. Zagraniczne przykłady lokalnych programów prewencyjnych

Rozdział 6. Budowa systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej

Rozdział 7. Budowa programów prewencyjnych

Zakończenie

Autorzy: Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski
Wydawca: Difin
Data wydania: 2011
Liczba stron: 366/B5
Dowiedz się więcej

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________