Kontakt:


Sergiusz Parszowski, lider zespołu eksperckiego Instin.pl, został ekspertem Akademii Lidera Smart City organizowanym przez firmę Orange. W trakcie wykładu “Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem miasta w obliczu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych” przedstawione zostaną wyzwania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców oraz infrastruktury miejskiej, elementy i zasady zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem oraz przykłady i dobre praktyki związane z zastosowaniem technologii. Informacje o…

Szanowni Państwo! Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania specjalistycznej usługi doradczej z zakresu: Opracowanie informatycznych systemów zarządzania świadczeniem usług z uwzględnieniem innowacji produktowej Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Załącznik_nr_5_Zapytanie ofertowe usługa doradcza specjalistyczna Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi. Kryterium oceny oferty jest 100% cena. Termin realizacji usługi…

Szanowni Państwo! Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania standardowej usługi doradczej z zakresu: Opracowanie strategii marketingowej Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Załącznik_nr_5_Zapytanie ofertowe usługa doradcza standardowa Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi. Kryterium oceny oferty jest 100% cena. Termin realizacji usługi doradczej: do 6 miesięcy od dnia podpisania…

Zmiany w prawie dotyczącym infrastruktury krytycznej

Nasza firma przeprowadziła szkolenie trenerów operatorów CCTV Seris Konsalnet – największej firmy branży ochrony w Polsce, będącej częścią międzynarodowej Grupy SERIS. Szkolenie odbyło się 13 grudnia 2021 r. w siedzibie firmy Seris Konsalnet w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 55. Miało ono na celu wymianę, rozwinięcie i ujednolicenie wiedzy pośród doświadczonych Operatorów i Menadżerów, a…

Obserwatorium Bezpieczeństwa

Obserwatorium Bezpieczeństwa to cotygodniowy biuletyn informacyjny zespołu eksperckiego Instin.pl na temat bezpieczeństwa miast i ich mieszkańców. Zamieszczamy w nim tylko sprawdzone i wartościowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, imprez masowych, zgromadzeń, monitoringu wizyjnego, nowoczesnych rozwiązań technologicznych, bezpieczeństwa obiektów i obszarów, antyterroryzmu, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych, bezpieczeństwa informacji i ochrony…

Bezpieczna praca w sektorze turystycznym

Wytyczne opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej wskazują na potrzebę zorganizowania szkolenia kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________