Kontakt:

Co nowego w planach obiektów podlegających obowiązkowej ochronie?

W sieci jakoś tak wyjątkowo cicho i chyba niewiele osób zauważyło, że w listopadzie wydana została najnowsza wersja “Metodyki uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” – autorstwa Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Jakie zmiany zaszły względem poprzedniej wersji dokumentu i z czego wynikała potrzeba dokonania aktualizacji?

Odpowiedź znajdziemy w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, która to zmieniła brzmienie wielu aktów prawnych, w tym między innymi ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Zawarty w art. 7 ust. 1 “ustawy o ooim” obowiązek uzgadniania przedmiotowych planów ochrony z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji został rozszerzony o obowiązek uzgadniania planów również z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zakres, w jakim ABW została włączona w proces uzgadniania planów ochrony, dotyczy oczywiście zagrożeń o charakterze terrorystycznych. W tym miejscu warto również podkreślić, że obiektami podlegającymi obowiązkowej ochronie są od teraz wszystkie obiekty zaliczane do infrastruktury krytycznej.

Co się wiąże z powyższymi zmianami, to przede wszystkim to, że poprzedzająca opracowanie planu ochrony analiza stanu potencjalnych zagrożeń powinna teraz zawierać również analizę zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Zaleca się, by treści podlegające uzgodnienia zostały zebrane w “Załączniku antyterrorystycznym planu ochrony”. Najważniejszą częścią załącznika jest natomiast “Tabela ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym”. W przygotowaniu stosownej analizy pomocne z pewnością będzie również przygotowany przez ABW “Wykaz incydentów mających wpływ na ocenę ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym”. Nie można także zapomnieć o konieczności przygotowania dodatkowych środków i procedur bezpieczeństwa przewidzianych w przypadku wprowadzenia na terenie kraju jednego z czterech stopni alarmowych (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA).

Cała procedura uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym znajduje się tutaj. Natomiast osoby zainteresowane wsparciem w stworzeniu systemu bezpieczeństwa i opracowaniu niezbędnej dokumentacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________