Kontakt:

Czy imprezy masowe będą bezpieczniejsze?

W ostatnim tygodniu listopada weszła w życie długo opracowywana nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zmiany jakie zostały wprowadzone należy uznać w części za kosmetyczne i porządkujące, choć nie brakuje również takich, które w sposób istotny wpływają na proces organizacji i zabezpieczenia imprez masowych.

Największe zmiany dotyczą obowiązków organizatorów meczów piłki nożnej w zakresie identyfikacji uczestników imprez masowych oraz wyposażenia obiektów w służące temu elektroniczne systemy. Najbardziej widocznym następstwem nowelizacji jest uproszczenie procedury zakupu biletu wstępu, co może przyczynić się do wzrostu frekwencji kibiców na stadionach. Wprowadzone zmiany ograniczają również obowiązek wyposażania obiektów w kompatybilne między sobą elektroniczne systemu służące między innymi do identyfikacji osób, sprzedaży biletów i kontroli dostępu wyłącznie do obiektów wykorzystywanych w trzech najwyższych ligowych klasach rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn. Wcześniej obowiązek ten dotyczył wszystkich meczów piłki nożnej.

W zakresie procedury uzyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej słusznie dopuszczono, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, skrócenie wymaganych terminów w zakresie składania wniosku i uzyskiwania opinii właściwych podmiotów. Ważne jest również to, że w przypadku stwierdzenia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu organ nie musi już obligatoryjnie, lecz może przy uwzględnieniu skutków swojej decyzji, przerwać taką imprezę masową. Jednocześnie wydaje się niezrozumiałe wprowadzenie zapisu, iż do opinii nie stosuje się art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, co spowoduje ponowne niejasności w zakresie znaczenia prawnego oraz postaci, w jakiej niniejsze opinie powinny być wydawane. Niepokojące w naszej opinii jest również rozszerzanie uprawnień wojewodów w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i przypisywanie głównej roli koordynacyjnej w tym zakresie. Wpisuje się to w szerszy problem pozbawiania władz lokalnych realnych narzędzi zarządzania bezpieczeństwem i rozmycia tym samym odpowiedzialności za bezpieczeństwo na poziomie gminnym i powiatowym.

Pozostałe zmiany dokonane nowelizacją ustawy dotyczą procedury zakazu klubowego, skrócenia czasu przechowania nagrań zarejestrowanych za pomocą kamer monitoringu, możliwości zmniejszenia liczebności służby porządkowej i służby informacyjnej podczas imprez masowych podwyższonego ryzyka czy zmiany w przepisach karnych określonych ustawą.

Jednolity tekst ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych znajduje się tutaj.

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________