Kontakt:

Audyt bezpieczeństwa. Czym jest i jakie daje korzyści?

Czym jest audyt bezpieczeństwa?

Zarządzanie bezpieczeństwem nie może ograniczać się wyłącznie do opracowania procedur i wstępnego szkolenia personelu. Jeżeli na tym poprzestaniemy, to możemy być pewni, że przyjęte zasady pozostaną wyłącznie na papierze i niewiele osób będzie o nich w ogóle pamiętać. Żeby nie dopuścić do powyższych sytuacji organizacja powinna prowadzić systematyczne audyty bezpieczeństwa. Dzięki nim możemy dowiedzieć się czy nasza organizacja funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w jakim stopniu pracownicy przestrzegają procedur bezpieczeństwa, a także które obszary wymagają natychmiastowej interwencji i podjęcia działań naprawczych. (…)

Głównym celem audytu jest ocena czy system bezpieczeństwa jest sprawny i skuteczny. Spośród licznych korzyści jakie płyną z przeprowadzanego audytu najczęściej wymienia się:
■ pomoc kierownictwu w sprawowaniu efektywnego zarządu i kontroli nad przedsiębiorstwem;
■ otrzymanie niezależnej i obiektywnej oceny faktycznego stanu audytowanych obszarów;
■ potwierdzenie zgodności funkcjonowania systemów lub organizacji jako całości z kryteriami (m. in. przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi);
■ ustalenie stopnia przestrzegania obowiązujących zasad i procedur bezpieczeństwa przez pracowników ochrony oraz pozostały personel organizacji;
■ edukacja i wzmocnienie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa;
■ wskazanie luk i braków w systemie bezpieczeństwa, mogących prowadzić do strat będących wynikiem niewdrożeniem odpowiednich procedur kontrolnych;
■ wskazanie możliwości usprawnienia procesów, poprawy efektywności, racjonalizacji działań i optymalizacji kosztów (nie obniżenie, lecz optymalizacja);
■ zidentyfikowanie obszarów potencjalnego doskonalenia systemów bezpieczeństwa.

(…) Czy opracowanie raportu i przedstawienie wniosków z audytu kończy sprawę? Nie powinno, powiem więcej, jest to poważnym błędem i w gruncie rzeczy wyrazem niezrozumienia roli audytów. Co zatem otrzymuje klient? Otrzymuje rzetelną i szczegółową diagnozą stanu obecnego. Można powiedzieć tylko i aż diagnozę. Wiedza o tym jak jest i świadomość niedoskonałości jest warunkiem sine qua non dla poprawy istniejącego stanu.

Powyższy tekst jest fragmentem artykułu pt.: “Czym jest i jakie korzyści płyną z audytu bezpieczeństwa?” autorstwa naszego eksperta Pana Sergiusza Parszowskiego. Artykuł ukazał się w pierwszym numerze dwumiesięcznika Polskiej Izby Systemów Alarmowych, czasopiśmie “Security and Alarm Systems”.

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________