Kontakt:

Kontrola przebiegu imprezy masowej. Jak ją przeprowadzić?

Kontrola przebiegu imprezy masowej. Jak ją przeprowadzić?

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, jest zarazem podmiotem uprawnionym do kontroli przebiegu imprezy. Co więcej, w określonych prawem przypadkach, niniejsza kontrola przeprowadzana jest obligatoryjnie.

Nasza firma oferuje szkolenia wewnętrzne przygotowujące pracowników samorządowych do prowadzenia kontroli przebiegu imprezy masowej. W szkoleniu powinni uczestniczyć przedstawiciele urzędów gmin i miast, jak również pozostałych jednostek organizacyjnych, których przedstawiciele prowadzą lub uczestniczą w procesie kontroli przebiegu imprez masowych (m.in. strażnicy gminni/miejscy).

Szkolenie dostarcza odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

  • Kiedy kontrola przebiegu imprezy masowej jest fakultatywna, a kiedy obligatoryjna?
  • Co jest przedmiotem kontroli i jaki jest jej zakres?
  • Jakie podmioty i w jakim zakresie mogą uczestniczyć podczas kontroli?
  • Jakie uprawnienia podczas kontroli posiada osoba kontrolująca?
  • Jakich informacji i dokumentów może żądać kontrolujący od podmiotu kontrolowanego?
  • W jaki sposób weryfikować i dokumentować spełnienie lub niespełnienie warunków zezwolenia?
  • Jaką formę powinna przybrać decyzja o przerwaniu imprezy masowej?
  • Czy przerwaną imprezę masową można kontynuować po usunięciu zagrożenia?
  • Czy kontrolujący uprawniony jest do wzywania organizatora do usunięcia nieprawidłowości?
  • Jakie działania należy podjąć w przypadku wydania decyzji o przerwaniu imprezy masowej?

Zainteresowane instytucje zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami, byśmy mogli dostosować ofertę do Państwa potrzeb.

Zapraszamy również na nasze szkolenie “Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej”.

Zachęcamy również do korzystania z naszej publikacji “Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________