Kontakt:

Nowe Prawo o zgromadzeniach

Z dniem 14 października 2015 r. weszło w życie nowe Prawo o zgromadzeniach. Jako wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który część dotychczasowych przepisów uznał za niekonstytucyjne, na nowo reguluje zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń.

Jakie zatem zasadnicze zmiany wprowadza nowa ustawa? Naszym zdaniem najważniejsze z nich to przede wszystkim:

  • nowe definicja i nowe rodzaje zgromadzenia;
  • nowe terminy i tryby zawiadamiania organu gminy o zgromadzeniu;
  • nowe zasady postępowania w sprawach zgromadzeń;
  • rozróżnienie funkcji organizatora i przewodniczącego zgromadzenia;
  • możliwość określenia miejsc przez radę gminy, w których organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia;
  • nowe obowiązki informacyjne spoczywające na organie gminy w kontekście przyjmowanych zawiadomień;
  • nowe zasady wymiany informacji pomiędzy organem gminy a właściwymi służbami i instytucjami;
  • nowe zasady rozstrzygania sporów pomiędzy organizatorami w przypadku planowania dwóch lub większej ilości zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie;
  • nowe zasady wnoszenia odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia;
  • nowe zadania centrów zarządzania kryzysowego i nowe uprawnienia funkcjonariuszy Policji.

Z ogromnym zainteresowaniem będziemy śledzić przygotowanie administracji publicznej do nowych uwarunkowań prawnych, a także celowość oraz skuteczność poszczególnych przepisów. Zdiagnozowanymi problemami i wyprowadzonymi wnioskami z chęcią podzielimy się na łamach niniejszego bloga.

Niestety tym, co w tej chwili budzi nasz największy niepokój jest przeniesienie części zadań w sprawach zgromadzeń na poziom wojewódzki, co niesie ogromne ryzyko powstania jeszcze większego zamieszania w kwestii odpowiedzialności organów za bezpieczeństwo i porządek publiczny na poziomie lokalnym.

Nowe Prawo o zgromadzeniach można pobrać tutaj.

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________