Kontakt:

Opracowywanie planów zarządzania kryzysowego

Opracowywanie planów zarządzania kryzysowego

“Metodyka sporządzania gminnych i powiatowych planów zarządzania kryzysowego” – to tytuł szkolenia, które we współpracy z platformą szkoleniową Szkol-gov.pl przeprowadzimy we wrześniu.

Co zawiera szkolenie?

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzyskają odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Co powinien zawierać gminny i powiatowy plan zarządzania kryzysowego?
 • Jaka powinna być zawartość poszczególnych elementów?
 • Jak zapewnić przejrzystość, funkcjonalność i użyteczność planów zarządzania kryzysowego?
 • W jaki sposób zapewnić spójność planu zarządzania kryzysowego z innymi planami opracowywanymi na szczeblu gminy i powiatu?
 • Na podstawie jakich przepisów oprzeć pracę zespołu projektowego i grup roboczych?
 • Jak podzielić zadania i w jaki sposób egzekwować ich wykonanie?
 • Jaki czas przeznaczyć na opracowanie planu zarządzania kryzysowego i w jaki sposób sprawić, by prace postępowały zgodnie z harmonogramem?
 • Budżet? Czyli kto ponosi koszty sporządzenia planów zarządzania kryzysowego?
 • W jaki sposób przeprowadzić uzgodnienie i wdrożenie planu zarządzania kryzysowego?
 • W jaki sposób prezentować i promować plany zarządzania kryzysowego?
 • Kiedy i w jakie postaci dokonywać przeglądu i aktualizacji planu zarządzania kryzysowego?

Dla kogo jest to szkolenie?

Jeżeli jesteś pracownikiem samorządowym prowadzącym sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego, członkiem zespołu zarządzania kryzysowego, pracownikiem gminnych lub powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawicielem służb, straży lub inspekcji, pracownikiem spółek komunalnych lub przedsiębiorstw, bądź przedstawicielem społecznych organizacji ratowniczych, to na pewno warto, abyś wziął udział w tym szkoleniu!

Gdzie i kiedy odbędzie się szkolenie?

Szkolenie zaplanowane zostało w dwóch miejscach i terminach:

20 września w Katowicach
27 września w Łodzi

Wszystkie informacje organizacyjnej oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na platformie Szkol.gov.pl

Przegapiłeś szkolenie? Z chęcią zorganizujemy je dla Twojej instytucji? A może potrzebujesz konsultacji przy opracowywaniu planów zarządzania kryzysowego? Napisz do nas na kontakt.

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________