Kontakt:

Szkolenie “Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej”

“Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej” – to kolejne przedsięwzięcie szkoleniowe przygotowywane przez nas we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, prowadzonym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

PROGRAM:
Część I

1. Jak stwierdzić czy wydarzenie podlega pod przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych czy też nie?
2. Jakie obowiązki musi spełnić organizator, by uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
3. W jakim zakresie instytucje publiczne odpowiadają za zabezpieczenie imprez masowych?
4. Jak zorganizować współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w zabezpieczenie imprezy?
5. Na co należy zwrócić uwagę w organizacji urzędu gminy/miasta, by zezwolenie zostało wydane zgodnie z prawem?
6. Jak przebiega proces wydawania zezwoleń według zasady „krok po kroku”?

Część II
1. Jakich informacji może żądać od organizatora organ wydający zezwolenie?
2. Jak przebiega proces opiniowania imprezy masowej przez właściwe podmioty i jakie on ma znaczenie dla organu wydającego zezwolenie?
3. Czy terminy w procesie wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej mają charakter obligatoryjny czy tylko instrukcyjny?
4. Co powinna zawierać decyzja o zezwoleniu lub odmowie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
5. Jak bez błędów i uchybień wydać decyzję w sprawie przeprowadzenia imprezy masowej?
6. Jakie informacje powinien zawierać rejestr wniosków o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
7. Na jakie nieprawidłowości w procesie wydawania zezwoleń wskazuje Najwyższa Izba Kontroli?

Miejsce szkolenia: Wrocław
Czas trwania: 09:00 – 14:00
Termin: 08.11.2016

Miejsce szkolenia: Katowice
Czas trwania: 09:00 – 14:00
Termin: 15.11.2016

Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania: 09.00 – 14.00
Termin: 22.11.2016

Szczegółowy program szkolenia i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie OKST.

Polecamy również nasze szkolenie “Kontrola przebiegu imprezy masowej”.

Zachęcamy również do korzystania z naszej publikacji “Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.

OKST

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________